Odborné prehliadky, projektovanie

Ponúkame Vám odborné prehliadky a skúšky rodinných domov, bytov, výrobných hál, predajní, prípojky NN v rozsahu do 1000V v prostredí bez nebezpečenstva elektrikar kosice presovvýbuchu a následné vypracovanie revíznej správy.

Ďalej ponúkame:

  • projektovanie elektrickej prípojky pre rodinné domy
  • projektovanie elektroinštalácií rodinných domov pre územné a stavebné povolenie, porealizačný projekt elektroinštalácie potrebný pre kolaudáciu rodinného domu a iných objektov
  • projektovanie elektroinštalácií priemyselných objektov a hál
  • projektovanie bleskozvodov

Cenovú ponuku Vám vypracujeme na základe technickej dokumentácie prípadne po osobnej obhliadke objektu.

Rýchly kontakt

Najrýchlejšie Vám pomôžeme telefonicky:
0918 466 092